Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen neljän kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 17.11.2022

-Yhdistyksen jäsenmäärä 855, uusia jäseniä 4, erotettavia 0.

-Todettiin rahatilanne ja budjettiseuranta. Vapaa-ajan toiminnan tulot ovat budjetoitua suuremmat, mutta ne kohdistuvat vuoden 2021 lopussa vuodelle 2022 ostettuihin lippuihin. Todettiin tälle vuodelle tulevan vielä kuluja.

-Uusille jäsenille ja opiskelijoille suunnatusta elokuvaillasta keskustelua. Hiominen loppusuoralla, ensi viikolla tiedotusta aiheesta.

-Hallitus kuuli insinööriopiskelijoiden kuulumiset ja suunnitelmat.

-Keskustelua ensi vuoden tapahtumista. Päätettiin järjestää kysely jäsenille mielenkiinnosta eri tapahtumia kohtaan. Kysely Joulukuun alkupuolella. Todettiin samalla Joululounaan suuri suosio ja tapahtuman melko nopea myynti.

-Hallitus kävi läpi syksyn edustajakokouksen esityslistan. Keskustelua eri aiheista.

-Seuraava kokous 16.12.2022.

Hallituksen kokous 20.10.2022

-Yhdistyksen jäsenmäärä 856, uusia jäseniä 2, erotettavia 1.

-Jatketaan elokuvaillan suunnittelua uusille jäsenille, sisällytetään opiskelijat mukaan. Keskustelua muista ajankohtaista edunvalvonta-asioista. Keskusteltiin uusien sääntöjen mukaisista alueellisista tapahtumista ja muusta aluetoiminnasta, näistä PJ keskustelee muiden alueellisten jäsenjärjestöjen edustajien kanssa myöhemmin järjestettävässä tapaamisessa. Keskustelua Syyskokouksen asioista.

-KoIO:n edustaja Jesse Rinneranta esitteli kattavasti viime aikojen opiskelijatoimintaa. AKIlta lupauduttu puheenjohtajaksi KoIO:n Syyskokoukseen ja ensi vuoden toiminnantarkastajiksi.

-Seuraava kokous 17.11.2022 Teams:in välityksellä.

Hallituksen kokous 29.9.2022

-Yhdistyksen jäsenmäärä 857, 1 uusi jäsen, erotettavia 4.

-Keskusteltiin uusille jäsenille suunnatusta elokuvaillasta.

-Suunnitteilla olevat tapahtumat: Teatteri 8.10, Ilma-asekokeilu ja Joululounas. Keskustelua Syyskokouksen järjestelyistä.

-Hallitus kuuli JJNP:n ja Insinöörigaalan kuulumiset osallistujilta. Hallitus tutustui myös IL Aluekokouksen materiaaleihin. Valittiin PJ edustamaan AKIa IL Aluekokoukseen ja Kuopion Insinöörien 80-v juhlaan. Keskustelua jäsenjärjestöliitteestä, VPJ laatii liitteen.

-KoIO:lta saapunut raha-anomus ASTin -risteilyn linja-auton vuokraa tukemaan. Hakemus hyväksyttiin laskua vastaan.

-Seuraava kokous 20.10.2022.

Hallituksen kokous 24.08.2022

-Yhdistyksen jäsenmäärä 864, uusia jäseniä 36, erotettavia 6.

-Todettiin rahatilanne ja budjettiseuranta. Ei merkittäviä asioita.

-Toteutuneista tapahtumista tullut paljon positiivista palautetta. Suunnitteilla teatteriretki, ilma-asekokeilu ja joululounas.

-Hallitus kuuli insinööriopiskelijoiden kuulumiset ja suunnitelmat.

-Järjestöjohdon neuvottelupäiviin valittiin edustajat. PJ edustaa aluekokouksessa. AKI osallistuu jäsenjärjestöliitteen tekemiseen tänäkin vuonna.

-Seuraava kokous 22.9.2022 Teams:in välityksellä.