Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen neljän kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 6.10.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 850 jäsentä, uusia jäseniä 1, erotettavia 2.

-KoIO ry lähettänyt anomuksen ASTIN -tapahtuman bussikuljetusta koskien. Hyväksyttiin anomus.

-Edunvalvontavastaava esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Janne Mussalo on edustanut Insinööriliiton edunvalvontaseminaarissa ja YTN:n seminaarissa. Tilanne on sekava, eikä TES-neuvotteluja ole päästy aloittamaan. YTN tiedottaa jäsenille tilanteen etenemisestä. 

-Tapahtumista Santalahden ulkoilupäivä oli menestys, positiivista palautetta jäsenistöltä. Myös jo toteutunut opastettu kävelykierros keräsi kehuja. Muiden tapahtumien suunnittelu etenee.

-Tapahtumahallintajärjestelmä Lyyti todettu toimivaksi. Keskusteltu tapahtumamarkkinoinnista. IL:n jäsenmaksulaskun liitteen materiaalit koostetaan ja lähetetään liitolle.

-Kuulimme KoIO:n kuulumiset. Yhdistyksellä menee hyvin ja tulevaisuuden suunnitelmia paljon. Keskusteltiin siirtokorvauksista, tilanne hieman epäselvä. PJ tiedustelee IKs:n seuraavassa kokouksessa aiheesta.

-AKIn syyskokous pidetään Kotkan Klubilla 12.11.

-Valu -verkkosivut eivät etene IL:n puolelta johtuen liian vähäisestä kiinnostuksesta alueellisten jäsenjärjestöjen puolelta.

-Tulossa IKS-alueen kokous Mikkelissä ja Edustajakokous Helsingissä.

-Insinööriliiton strategiaryhmä pyytää näkemystämme siitä, vastaavatko Insinööriliiton nykyiset missio, visio ja arvot uudelle strategialle kaavailtua suuntaa. Aihe päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen kokous 08.09.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 854, uusia jäseniä 3, erotettavia 1.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Työehtosopimukset ovat katkolla marraskuun lopussa. Yrityksiltä vaaditaan yhteistä ulostuloa jälkivaikutuksen voimassaolosta TES:in päättymisen jälkeen. Tämä tulee hankaloittamaan sopimuksetonta tilaa. TES-neuvotteluja ei voida aloittaa, koska ei tiedetä vielä neuvottelevia osapuolia. Mm. luottamusmiesten kausi tulee päättymään. On odotettavissa, että TES-neuvottelut tulevat jatkumaan myös marraskuun jälkeen.

-AKIn 85v -juhlat päätettiin siirtää keväälle uuden päivän ollessa 12.2.2022. Santalahden ulkoilutapahtuma päätettiin lykätä viikolla eteenpäin ja kaksi opastettua kävelykierrosta toteutumassa suunniteltuun aikaan.

-Ensimmäiset tapahtumat uudessa tapahtumahallintajärjestelmässä julki pian. Päätetty siirtyä kotisivujen kanssa uudelle pohjalle, mahdollistaen tapahtumakalenterin integroinnin sivuille.

-Päätettiin liitteen lähettämisestä jäsenmaksukirjeen mukana.

-Hallitus sai selvityksen uuteen opiskelija-asuntolan rakentamiseen liittyen. Myös IKS-alueen toiminnasta kuultu.

-Järjestöjohdon neuvottelupäivät etäkokouksena 11.9.

Hallituksen kokous 10.08.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 851, uusia jäseniä 8, erotettavia 3.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. EK:n uusi järjestö kokoontuu ensimmäistä kertaa perjantaina 13.8.2021, minkä jälkeen tiedetään, mitkä yritykset ovat liittyneet siihen 

-Meripäiväbrunssi la 31.7.2021, Vausti, osallistujia 96, peruutuksia 24. Konserttilippuja Kotka Soi –tapahtumaan la 31.7 meni 46 kappaletta. AKIn 85v -juhliin alustava bändivaraus tehty, kutsut lähetetään syyskuussa, kutsutaan kaikki aiemmat puheenjohtajat henkilökohtaisin kutsuin. Selvitetään ulkoilutapahtumia ja opastettuja kävelykierroksia.

-Tapahtumahallintajärjestelmän käyttöönotto AKIn kohdalla etenee, käyttöön piakkoin. Keskustelua kotisivuista liiton kanssa, selvitetään ennen päätöstä siirtyä uuteen järjestelmään.

-Syyskokous alustavasti pe 12.11. klo 18, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Hallituksen kokous 18.06.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 850, uusia jäseniä 17, erotettavia 1.

-Onnistunut lakilounas -tapahtuma. Ilmoittautuneita 36, läsnä 22.

-Edunvalvontavastaava esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Keskusteltiin teknologiateollisuuden tulevista tes-neuvotteluista.

-Suunnitteilla olevat tapahtumat: AKI 85v -juhlat, Meripäiväbrunssi (yhdistetään liiton kesäkaravaanikiertueeseen) ja Kotka Soi -konsertin lauantai.

-Kotopas hallitukseen valittiin AKI:n edustajaksi Imre Rask ja ISP hallitukseen Pasi Ääpälä. 

-Keskusteltiin liiton tapahtumahallinta- ja verkkosivuprojektista, uudesta jäsentietojärjestelmästä, järjestöjohdon neuvottelupäivistä ja keskustelutilaisuudesta liiton hallituksen kanssa.