Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen neljän kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 6.05.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 832 jäsentä, uusia jäseniä 2.

-Virtuaalinen jäsentapahtuma pidetään ti 8.6.2021 klo 11-12 aikoihin. Liiton kautta tiedotus ja ilmoittautuminen. Kysellään kaakon muiden jäsenjärjestöjen kiinnostusta osallistumiseen.

-Käytiin läpi tilinpäätös vuodelle 2020

-Teknologiateollisuuden taustaryhmän kokous pidetty. Eniten puhutti Teknologiateollisuuden irtaantuminen työehtosopimustoiminnasta. Uusi yhdistys starttaa elokuussa, mutta sen toiminnan käynnistyksessä on vielä suuria ongelmia ja aiheuttanee sopimuksettoman tilan mikäli edellinen TES irtisanotaan. Työehtosopimuksen yleissitovuuden saavuttaminen tulee olemaan haastavaa. Todettiin, ettei kaikesta voida edes sopia paikallisesti lakien sitä rajoittaessa.

-AKI ry:n 85-vuotisjuhla 16.10.2021, Höyrypanimo. Illalliskortin omavastuu 20€. Mahdolliset muistamiset sovittavaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Ohjataan illalliskortin hinta hyväntekeväisyyteen. Kartoitetaan mahdollista kohdetta. Tapahtuman suunnittelu etenee. 

-Meripäiväbrunssi la 31.7.2021, Vausti. Meripäivät on peruttu, mutta tapahtuma pidetään viime vuoden tapaan Meribrunssina. Alustava varaus tehty. Keskustellaan vielä, liiton kanssa yhdistetäänkö liiton Kesäkaravaani-tapahtumaksi vai pidetäänkö omana tapahtumana. Keskusteltu myös piknik-tyyppisestä ratkaisusta.

-Muista tapahtumista keskustelua oli Padel-ohjauksesta ja Santalahti-päivästä.

-Perheretki tykkimäkeen peruttu koronatilanteesta johtuen. Harkitaan korvaavaa tapahtumaa rajoitusten päätyttyä.

-Vuosikokous pyritään pitämään etäosallistumisten kautta. Fyysinen kokoustila Kotkan ISP:n kokoustila.

-Kuulimme opiskelijoiden kuulumiset.

-KotOpAs ja Kotkan ISP -edustajat kertoivat yhdistysten kuulumiset. Uusi asuntoprojekti työllistää.

-Insinööriliiton uudessa jäsentietojärjestelmässä runsaasti korjattavaa. Jäsenjärjestöt esittäneet reilusti parannusehdotuksia.

-Insinööriliiton edustajakokous 22.5.2021 pidetään etänä.

Hallituksen kokous 13.04.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 832, uusia jäseniä 2.

-Virtuaalisen jäsentapahtuman suunnittelu edennyt. Hieman lisäsuunnittelua ennen valmistumista. Teams-kokous, Kotipizza-etu kesäkuun loppuun, tapahtuma toukokuun lopussa.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Maaliskuun lopussa valiokunnat pitivät sähköpostikokouksen. Liiton työmarkkinalinja ja työmarkkinaohjesääntö hyväksytty ja viety eteenpäin hallituksen käsittelyyn. Teknologiateollisuuden taustaryhmä kokoontumassa. Keskustelua tulee hallitsemaan Teknologiateollisuuden irtaantuminen työehtosopimustoiminnasta. 

-AKI viettää 85-vuotisjuhlia syksyllä. Alustava päivämäärä 25.9.2021.

-Meripäiväbrunssi pidetään 31.7.2021

-Kesäisiä tapahtumia suunnitellaan, luontoa ja liikuntaa.

-Insinööriliiton kaikille avoimia tapahtumia päätetty mainostaa FaceBookin kautta.

-KoIOn edustajat kertoivat opiskelijatoiminnan kuulumiset.

-Insinööriliiton tapahtumahallintajärjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe suoritettu. AKIn vastuuhenkilöt opiskelevat järjestelmän käyttöä.

-Insinööriliiton uusi jäsentietojärjestelmä otettu käyttöön.

-AKIn hallitus on kutsuttu ’Jäsenjärjestöjen IL-yhteisön toimintasuunnitelmaan perustuvat tehtävät’ -virtuaalikokoukseen, jossa pääpainona on käydä läpi ne asiat, joita jäsenjärjestöjen toivotaan tekevän vuoden 2021 aikana ja osin myös tulevina vuosina.

Hallituksen kokous 9.03.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 830, uusia jäseniä 6.

-Virtuaalinen jäsenpitotapahtuma lounasedulla, suunnittelu etenee.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Insinööriliton valiokunnat KesVA, TesVa ja VesVa pitivät yhteiskokouksen, jossa käytiin keskustelua mm. uudesta työmarkkinaohjesäännöstä ja TES:eihin vietävistä asioista. Lisäksi keskusteltiin mm. monipaikka- /hybridityöstä ja sen haasteista sekä siihen liittyvien kustannusten jaosta työntekijän ja työnantajan kesken. Teknologiateollisuuden taustaryhmä kokoontuu 10.3.2021. Asialistalla mm. keskustelua seuraavan TES-kierroksen neuvottelutavoitteet ja erilaiset etätyökäytännöt. 

-Virtuaaliyritysesittelyjä järjestetty pohjoisten alueellisten jäsenjärjestöjen toimesta, harkitaan toteutettavaksi täälläkin mahdollisuuksien mukaan.

-Perheretki tykkimäkeen kesäkuussa kaikkien alueellisten jäsenjärjestöjen yhteistapahtumana. AKI järjestää jäsenilleen bussikuljetuksen.

-AKIn kevätkokous siirretään alustavasti Toukokuun loppupuolelle koronatilanteesta johtuen.

-AKI on päättänyt liittyä Insinööriliiton tapahtumahallintajärjestelmäprojektin ensimmäiseen vaiheeseen. Harkitsemme vielä toistaiseksi tarjottua kotisivupohjan käyttöä.

-Insinööriliitolle tulossa uusi jäsentietojärjestelmä käyttöön maaliskuun lopulla.

-Järjestövaliokunnalla ylimääräinen kokous huhtikuun puolessavälissä, aiheena kriteeristön luominen liiton sisäisin jäsenhakemuksiin. AKIn hallitus kokoontuu ennen sitä muodostamaan oman kantansa käsiteltäviin asioihin.

Hallituksen kokous 9.02.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 833, uusia jäseniä 5.

-Harkitaan etäjäsenillan järjestämistä. Kysytään alueasiamieheltä tarkempia tietoja Kuopiossa järjestetystä tapahtumasta.

-Hamina Tattoon muututtua kokonaan kotimaiseksi, annetaan jäsenille mahdollisuus palauttaa ostetut liput.

-Suunnitteilla Kotkan Ladun ja Karhulan Ladun tapahtumiin osallistuminen.

-Alueellisena toimintana ulkoilupäivä maaliskuussa ja perheretki tykkimäkeen kesäkuussa.

-AKIn ja KoIOn hallitusten yhteinen kokous helmikuun lopulla.

-IL on valinnut teknisen pohjan tapahtumahallintajärjestelmäksi, nyt teknisten määrittelyiden käynnistys. Verkkosivuprojektista kyselyä lähikuukausina.

-IL Roadshow-kiertue pidetään virtuaalisena.