Hallituksen kokoukset

Tällä sivulla on poimintoja AKI:n hallituksen kokouksissa olevista asioista, jotka hallitus haluaa saattaa jäsenistön tietoon. Pyrimme pitämään edellisen neljän kokouksen tiedot saatavilla.

Hallituksen kokous 12.01.2022

-Yhdistyksen jäsenmäärä 838, uusia jäseniä 7, erotettavia 8.

-Janne Mussalo kertoi ylempien toimihenkilöiden TESin saavuttamisesta ja sen sisällöstä. Perälautana 0,9 %:n korotus. Paikalliset palkkaratkaisut tulee neuvotella helmikuun aikana. Kausi on 1+1 vuotta. 

-AKIn 85v -juhlat päätettiin perua kokonaan koronatilanteesta johtuen. Hamina Tattoo -tapahtumaan hankittu 140 lippua ja Dark River Festival -tapahtumaan 60 lippua. Liput laitetaan myyntiin maaliskuussa. Salpalinja -tapahtuma suunnittelilla huhtikuuksi. Insinööriliiton Roadshow peruttu.

-Linda Jaatinen on tilannut jakotavaraa Insinööriliiton liikelahjakaupasta yhdistyksen tulevia tapahtumia varten.

-KoIO:n edustaja kertoi opiskelijayhdistyksen kuulumiset ja suunnitelmat.

-Järjestöjohdon neuvottelupäivien toteutuminen Porissa 28-29.1. epävarmaa.

-Seuraava kokous 16.2.2022

Hallituksen kokous 9.12.2021

-Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2022:

Rahastonhoitaja: Jani Peltola
Sihteeri: Jenna Matikkala
Tiedottaja/webmaster: Pasi Ääpälä
Tapahtumavastaava: Tanja Haaja

Päätetään työryhmät ja työryhmille vastuuhenkilöt:
Edunvalvonta: Täydennetään mahdollinen esim. tapahtumien vastuuhenkilö myöhemmin. Janne Mussalo kutsutaan tarvittaessa Teknologiateollisuuden taustaryhmän edustajana.
Kotopas/ISP: Pasi Ääpälä
Opiskelijatoiminta: Sanna Mikkola

Insinööriliiton jäsenrekisteriin ilmoitetaan seuraavat tiedot:
työmarkkinavastaava: Linda Jaatinen
viestintävastaava: Pasi Ääpälä
jäsenhankintavastaava: Sanna Mikkola

-Yhdistyksen jäsenmäärä 848, uusia jäseniä 8, erotettavia 4.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Sopimukseton tila alkoi 1.12.2021. Jälkivaikutuksen katsotaan olevan voimassa. Yritykset voivat halutessaan haastaa jälkivaikutuksen, mutta siitä seuraisi käräjöintiä. YTN:n painostustoimet ovat alkaneet 4.12.2021 ja ovat voimassa 19.12.2021 asti. Tiedossa voi olla työtaistelutoimia vuoden vaihteen jälkeen. Etätyöskentely voi aiheuttaa haasteita työtaistelutoimien järjestämiseen. Viime viikon jälkeen ei ole ollut uusia neuvotteluja. Suurimpana kiistakysymyksenä ovat yleiskorotukset.

-AKIn 85v -juhliin alustava bändivaraus tehty, kutsut lähetetään tammikuussa, kutsutaan kaikki aiemmat puheenjohtajat henkilökohtaisin kutsuin. Juhlat näillä näkymin 12.2.2022 Hamina Tattoo -lippuja varattu 140 kappaletta. Dark River Festival -lippuja tarkoitus hankkia.

-Hallitus kuuli KoIO:n kuulumiset. Opiskelijatoiminta aktivoitumassa reilummin.

-Insinööriliiton Road show tulossa 26.1.2021. Päivällä opiskelijatapahtuma ja jäsenlounas Kotkan Klubilla sekä iltatapahtumana mahdollinen leffailta.

Hallituksen kokous 10.11.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 848, uusia jäseniä 6, erotettavia 1. Vuoden alusta 50 uutta jäsentä.

-Edunvalvontavastaava Janne Mussalo esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. TES-neuvottelut alkaneet ovat 25.10.2021. Sopimuksesta näyttäisi olevan tulossa yleissitova. Työantajan vaatimusten lista on lyhyehkö. Neuvotteluissa kysymyksinä tullee olemaan mm. saldojen sopiminen paikallisesta ja luottamusmiehen asema. Kipupisteitä tulevat olemaan ainakin palkkaratkaisu mahdollisine yleiskorotuksineen. Voimassa ole TES on loppumassa tämän kuun lopussa, mutta jälkivaikutuksen olemassaolo on edelleen auki

-Suunnitteilla olevat tapahtumat: AKI 85v -juhlat (12.2.2022), Joululounas ja museokierros (12.12.2021), Hamina Tattoo (16.7.2022).

-Hallitus kuuli opiskelijatoiminnasta ja KoIO:n kuulumiset.

-Päätettiin esittää kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 100€ syyskokouksen päätettäväksi.

-Edustajakokous 19.-20.11. Helsingissä, PJ valittu varsinaiseksi edustajaksi. Liiton strategiaryhmä pyytänyt AKI:n näkemystä uuden strategian suunnasta. Keskusteltu aiheesta, PJ lähettää AKI:n näkemyksen strategiaryhmälle.

Hallituksen kokous 6.10.2021

-Yhdistyksen jäsenmäärä 850 jäsentä, uusia jäseniä 1, erotettavia 2.

-KoIO ry lähettänyt anomuksen ASTIN -tapahtuman bussikuljetusta koskien. Hyväksyttiin anomus.

-Edunvalvontavastaava esitteli ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. Janne Mussalo on edustanut Insinööriliiton edunvalvontaseminaarissa ja YTN:n seminaarissa. Tilanne on sekava, eikä TES-neuvotteluja ole päästy aloittamaan. YTN tiedottaa jäsenille tilanteen etenemisestä. 

-Tapahtumista Santalahden ulkoilupäivä oli menestys, positiivista palautetta jäsenistöltä. Myös jo toteutunut opastettu kävelykierros keräsi kehuja. Muiden tapahtumien suunnittelu etenee.

-Tapahtumahallintajärjestelmä Lyyti todettu toimivaksi. Keskusteltu tapahtumamarkkinoinnista. IL:n jäsenmaksulaskun liitteen materiaalit koostetaan ja lähetetään liitolle.

-Kuulimme KoIO:n kuulumiset. Yhdistyksellä menee hyvin ja tulevaisuuden suunnitelmia paljon. Keskusteltiin siirtokorvauksista, tilanne hieman epäselvä. PJ tiedustelee IKs:n seuraavassa kokouksessa aiheesta.

-AKIn syyskokous pidetään Kotkan Klubilla 12.11.

-Valu -verkkosivut eivät etene IL:n puolelta johtuen liian vähäisestä kiinnostuksesta alueellisten jäsenjärjestöjen puolelta.

-Tulossa IKS-alueen kokous Mikkelissä ja Edustajakokous Helsingissä.

-Insinööriliiton strategiaryhmä pyytää näkemystämme siitä, vastaavatko Insinööriliiton nykyiset missio, visio ja arvot uudelle strategialle kaavailtua suuntaa. Aihe päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.