Edunvalvonta

Ala-Kymen Insinöörien hallitus toteuttaa jäsenistönsä edunvalvontaa osallistumalla laajasti ay-toimintaan eri rintamilla sekä pitämällä vahvasti yhteyksiä Insinööriliiton muihin sidosryhmiin.

Osana edunvalvontaa Ala-Kymen Insinöörit pyrkii myös järjestämään jäsenistölleen insinööriliiton tarjoamaa koulutustoimintaa kattavasti vuoden mittaan.

Insinööriliitto huolehtii insinöörien ja muiden tekniikan alan asiantuntijoiden ja esimiesten työmarkkinaedunvalvonnasta. Insinööriliitto antaa aktiivisesti lausuntoja työelämän lainsäädäntöä koskeviin hankkeisiin ja osallistuu laajasti keskusteluun työelämän kehittämisestä. Työehtosopimustoiminta on järjestetty yksityisellä sektorilla liiton oman neuvottelutoiminnan lisäksi osin neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kautta. Julkisella alalla työ- ja virkaehtosopimukset neuvotellaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta. Sekä YTN:n ja JUKOn neuvottelutehtävissä toimii myös Insinööriliiton asiantuntijoita.

Insinööriliiton edunvalvonta: https://www.ilry.fi/tyoelaman-tilanteet/edunvalvonta/